ติดต่อเรา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
หมู่ที่ 15 ถนนท่าแซะ-สะพลี (บ้านเนินสันติ)   ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-77 59-9402 เบอร์โทรสาร 0-77 59-9402
Email : kru.thairat.77@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Thairathwitthaya77


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน